Производство на опаковъчни сандъци
Производство на опаковъчни сандъци

Фирмата произвежда опаковъчни сандъци за транспортиране на специална продукция, както и на хидравлични елементи и всякакъв друг вид машинни елементи.

Сандъците могат да бъдат изработени от иглолистен материал. Придружени са със сертификат по Стандарт 15. Термично обработени са: влажност 8-12%.

Фирмата произвежда опаковъчни сандъци по размери и особености на клиента. Цените са по запитване.