Продажба на дървен материал
Продажба на дървен материал

Другата основна дейност на фирмата е дърводобивът. Пениталес предлага иглолистни и тополови обли трупи за продажба (едра и средна строителна дървесина), както и дърва за огрев метровки (по 8пр.м3) и дърва, пакетирани нарязани и нацепени (по 2пр.м3). Дървата за огрев са иглолистни, дъбови и акациеви.

Фирмата разполага със специализирана машина за рязане и цепене на дърва и за опаковане, както и с италианска брикетираща машина за страничния продукт – екобрикети. Пениталес има склад за дърва, където се осъществява рязането, пакетирането и продаването на дребно на дървата. Складът се намира в гр.Казанлък, ул.Изгрев 80.