Основният предмет на дейност на Пениталес е производството на опаковъчни сандъци за военно промишления комплекс.

От 2011 година фирмата пуска в производство линия пчелни кошери. Произвеждат се кошери Дадан Блат 10-рамкови и 12-рамкови, Лангстрот-Рут и Нуклеус.

Също така Пениталес произвежда всякакви видове опаковъчни каси, бокс-палета и европалета.

От страничното производство фирмата създава екобрикети, изрезки- капаци и разпалки.