Производство на европалета и бокс-палета
Производство

Производствената линия на Пениталес включва и стандартните европалета, както и палета по размери на клиента. Фирмата проичежда и бокс-палети за плодове и зеленчуци или за друг продукт.

.