Объл дървен материал

Още от създаването на фирмата е заложена идеята за затворен цикъл на производство в предприятието. Целта е фирмата да добива дървесината, да я извозва, да я преработва, да създава готов продукт, който се предлага на пазара. С дългогодишния си опит в сферата на дърводобива, екипът на Пениталес залагат на отлична организация и професионализъм за извършването на качествена сеч.

Облият материалът, който се добива, е предимно иглолистен и тополов. Фирмата е снабдена с висококвалифициран персонал и високопроходими машини, джипове, трактори и камион с кран.

По-голямата част от добитите трупи фирмата използва за нейното вътрешно производство. Трупите се бичат на висококачествени американски банциги от последно поколение.