От 2016 година добре обученият екип на Пениталес изготвя горскостопански програми на граждани с частни гори.

Услугата включва пълното изготвяне на нужните документи за горскостопанска програма, издаване на позволителни за сеч, на превозни билети за дървесината, на протоколи за освидетелстване, както и осъществяване на целия процес по добива, извоза и превоза на дървесината от обекта до склада. Пениталес изкупува изцяло добития материал и заплаща на частното лице дървесината на м3.

За повече информация, моля позвънете на 0885 231023.