Изготвяне на горскостопански програми на частни гори
Изготвяне на горскостопански програми

Имате частна земя с гора? Ние сме точната фирма за Вас!

Пениталес разполага с квалифициран екип от лицензирани инженер-лесовъди, които могат да подготвят нужните документи по изготвянето на горскостопанска програма за Вашата гора. След утвърждаването на горскостопанската програма, екипът на Пениталес подготвя и нужните документи за провеждането на сечта – издаване на позволителни за сеч, превозни билети, освидетелстване на отделите. Не само това, но и ние ще се погрижим за извоза на дървения материал и за намирането на пазар за него. Единственото, което се иска от Вас е да се свържете с нас на тел. 0885 23 10 23, където ще Ви обяснят какви документи трябва да представите за задвижването на процедурата.