Производство на пчелни кошери
Производство на дървени кошери

Пениталес произвежда дървени пчелни кошери: кошер Дадан-Блат, кошер Лангстрот-Рут и кошер Нуклеус.

В момента фирмата разполага на склад с кошери Дадан-Блат 10-рамкови и 12-рамкови. Произвеждаме и магазини към кошерите.