we offer

услуги

Най-новата ни услуга изготвяне на горскостопанска програма на частна гора!

Ако Вие имате собствена земя с гора, свържете се с нас!

Производство на пчелни кошери

Продаваме пчелни кошери Дадан-Блат, Лонгстрот-Рут и Нуклеус.

Производство на опаковъчни сандъци

Произвеждаме всякакви опаковъчни сандъци по спецификации на клиента.

Производство на европалета и бокс-палета

Произвеждаме стандартни европалета или по размер на клиента, както и бокс-палета.

Продажба на дървен материал

Продаваме иглолистни и тополови трупи, както и дърва за огрев (метровки или нацепени и нарязани).

Изготвяне на горскостопански програми на частни гори

Изготвяне на документи за добив на дървесина от частни гори и осъществяване на сечта и транспортирането й.

meet our

Partners

НИТИ ЕАД
Община Казанлък
М+С Хидравлик АД
Кастамону България АД
Хидропневмотехника АД
Екотехпродукт ООД