за нас

Какво работим

Дърва за огрев

Дърва за огрев

Фирмата има склад за дърва за огрев, където се предлагат нацепени и нарязани дърва или метровки.

Изготвяне на горскостопански програми на частни гори

Изготвяне на горскостопански програми на частни гори

Изготвяне на документи за добив на дървесина от частни гори и осъществяване на сечта и транспортирането й.

Лесокултурни мероприятия

Лесокултурни мероприятия

Разполагаме със собствени разсадници, отглеждаме горски култури, млади насаждения. Дейността ни е насочена към залесяването!

за нас

Дейност на фирмата

Основният предмет на дейност на ПЕНИТАЛЕС е производство и търговия с дървен материал. Фирмата добива обли дървени трупи, както и закупува готови фасонирани материали. Облите трупи се преработват на американски банциги от последно поколение. Закупените фасонирани материали, както и произведените на територията на ПЕНИТАЛЕС, се подлагат на термична обработка в модерни италиански сушилни камери с програмируеми контролери за автоматично следене на цикъла на обработката. След задължителната термична обработка, фасонираните материали се транспортират към дървопреработващия цех на предприятието, в който се задават необходимите размери на отделните детайли, нужни за производството на определения продукт. След което се транспортират към монтажните цехове на предприятието. Отпадъчните стърготини, талаш и брак от производството се транспортират към брикетираща машина със специална раздробяваща машина към нея. От тази линия предприятието създава своя страничен продукт екобрикети. Те се продават като готов продукт на пазара. Нашето производство е така организирано, че да не съществува реален отпадък от него.  

Оборудването на фирмата е със съвременни качества. Разполага с американски машини за разкрояване на облата дървесина, италиански  CNC машини, италианска брикетираща машина, италианска сушилна камера в комплект с програмируем контролер за процеса на сушене и др. Още със своето основаване, принципа на работа е максимално задоволяване изискванията на клиентите и коректност.

ЕТ Пенко Стефанов
Закупуване на първия собствен парцел земя
Производство на опаковъчни сандъци
Пениталес ООД
Залесяване и дърводобив

През 1994г. е основана семейна фирма с едва 3 работника в областта на залесяването, дърводобива и обработка на дървен материал. По това време фирмата се помещава на 1 декар площ наето производствено помещение.

Фирмата закупува първия си парцел от 2 декара необлагороден терен. В минимални срокове успява да създаде свои собствени производствени помещения и закупува нужните машини за своето производство.

През 2001г. фирмата започва производствен цикъл на опаковъчни сандъци за военни боеприпаси в големи серии. По това време фирмата започва колаборация с едни от най-големите производители на оръжия в цяла България.

През 2007г. се преименува на Пениталес ООД. Бързото й развитие й помага да закупи още 5 декара производствени площи. Създава своя административна сграда с площ от 120 м2. Личният състав на фирмата е прогресирал до 50 работни места.

През 2013г. започва работа с Община Казанлък като подписва договор за стопанисването на общинските гори.

1994
1996
2001
2007
2013

Като семейна компания ние гледаме напред и се стремим да осигурим устойчиво развитие на фирмата за следващите поколения.

нашите

партньори

НИТИ ЕАД
Община Казанлък
М+С Хидравлик АД
Кастамону България АД
Хидропневмотехника АД
Екотехпродукт ООД