ЛКМ

Горски разсадници

Разсадници в с.Горно Черковище и с.Бузовград

Фирмата разполага с два разсадника на територията на с. Горно Черковище и на с. Бузовград, община Казанлък, в които се отглеждат предимно тополови фиданки сорт I-214.
Първият разсадник е направен през 2010г. в с. Горно Черковище с капацитет 5000 бр. фиданки. През 2017г. там е инсталирано капково напояване.
Разсадникът в с. Бузовград се помещава на 35 дка. Той е регистран в РДГ Стара Загора и произвежда фиданки с гарантиран произход и качество. Отговорник лесовъд в двата разсадника е инж.Пенко Стефанов.
ЛКМ

Залесяване

Залесяване на отгледаните в разсадниците фиданки

След като се извадят отгледаните в разсадниците хибридни сортове топола I-214 започва тяхното залесяване в отдели, подготвени за тях. Първо в предварително подготвените площадки се правят дупки с използването на специализирани инструменти и след което се засяват тополовите фиданки.

Засяването на тополови фиданки
ЛКМ

Отглеждане на горски култури

Отглеждане на залесените горски култури до 3 години

В период от три години след залесяването на фиданките те се отглеждат. Това включва периодичното им напояване и наторяване при нужда, както и задължителното годишно окопаване и изораване на насажденията.
След третата година горските насаждения се склопяват.
ЛКМ

Отглеждане на млади насаждения

Отглеждане на млади насаждения

След склопяване на горските насаждения започва провеждането на прочистки и прореждания , имащи за цел регулиране на дървесния състав и увеличаване общото производство на дървесина от горите.